زیارت عاشورا
سفارش تبلیغ
صبا
«ایهاالناس بدانید گدای حسنم»
خداوند، کریم است و کَرَم را دوست می دارد، خوهای والا را دوست می دارد و خوهای پست را ناخوش می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
blogکد بازی تمرکز حواس